skip to Main Content

Former for korrektur

Korrektur kan læses på flere niveauer. Nedenunder kan du se en liste over fejl og mangler, som en tekst bør kontrolleres for.

Stavefejl

På det laveste niveau er de åbenlyse stavefejl. Det er dem, som ofte afsløres af computerens stavekontrol.

Grammatiske fejl

På næste niveau er de mere avancerede typer af fejl. Det kan være, om kommaet står rigtigt, eller om der skal stå ”langtfra” eller ”langt fra” (det første betyder “på ingen måde”, det andet “fjernt fra”).

Sproglige fejl

Dernæst kommer sproglige fejl. Det kan f.eks. være ”at stille spørgsmålstegn ved noget” (man kan enten ”stille spørgsmål” eller ”sætte spørgsmålstegn”).

Fejl i indholdet

På næste niveau findes fejl i indholdet. Ud over formuleringsfejl kan tekster også indeholde ulogiske udsagn som f.eks. ”De var tre personer: en dansker og en nordmand”. Sådanne fejl kan en computers stavekontrol ikke afsløre.

Inkonsistens

På dansk har mange ord valgfri stavemåde. For eksempel må man skrive både “selv om” og “selvom”.  Alligevel ser det ikke godt ud, når begge stavemåder bruges inden for samme tekst. Derfor er det også en god ide at gennemgå en tekst for konsistens i stavning. Længere fagtekster bør desuden gennemgås for konsistens i begreber. Navne er det som regel forfatterens eget ansvar at kontrollere, men så vidt muligt bør navne også kontrolleres.

Mangelfuldt sprog

På det højeste niveau af korrekturlæsning glider korrektur over i redaktionelt arbejde. Teksten er ikke stavet forkert. Den indeholder ikke sproglige fejl. Alligevel kan den godt blive bedre. Derfor erstattes dårlige formuleringer med gode, og lange sætninger gøres korte og fyndige.